ผลงานของเรา

ทดสอบการล้าง

ทดสอบล้างแม่พิมพ์

ทดสอบล้างแม่พิมพ์

ทดสอบการล้างแม่พิมพ์

ทดสอบการล้างแม่พิมพ์

Test cleaning oil

Test cleaning oil

Test Cleaning Ceramic Mould4

Test Cleaning Ceramic Mould4

Test Cleaning Ceramic Mould3

Test Cleaning Ceramic Mould3

Test Cleaning Ceramic Mould1

Test Cleaning Ceramic Mould1

Test Cleaning Ceramic Mould2

Test Cleaning Ceramic Mould2

ทดสอบการลอกสีด้วยเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

ทดสอบการลอกสีด้วยเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

 Test Cleaning Mould

Test Cleaning Mould

ทดสอบการล้างแม่พิมพ์

ทดสอบการล้างแม่พิมพ์

 Test Cleaning Mould

Test Cleaning Mould

ทดสอบการล้างคราบจารบี

ทดสอบการล้างคราบจารบี

ทดสอบการล้าง Tray

ทดสอบการล้าง Tray

ทดสอบการล้างคราบน้ำมัน

ทดสอบการล้างคราบน้ำมัน

ทดสอบการล้างคราบกาว

ทดสอบการล้างคราบกาว

ทดสอบการล้างคราบกาว

ทดสอบการล้างคราบกาว

Test Cleaning Milling Tool 3

Test Cleaning Milling Tool 3

Test Cleaning Milling Tool 2

Test Cleaning Milling Tool 2

Test Cleaning Milling Tool 1

Test Cleaning Milling Tool 1

ทดสอบการล้างกรอง

ทดสอบการล้างกรอง

ทดสอบการล้าง