สินค้า

ชื่อสินค้า :เครื่องรีไซเคิลน้ำยา

รายละเอียด :

TRICHOLOETHYLENE  DISTILLATION MACHINE

CAPACITY : 3 L/Hr.

              เครื่องรีไซเคิลน้ำยา คือ  เครื่องสำหรับรีไซเคิลน้ำยาไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)ที่ผ่านการใช้งานในงานภาคอุตสาหกรรมมาแล้ว  หรือน้ำยาชนิดอื่นๆก็สามารถนำมากลั่นหรือรีไซเคิลได้ ยกเว้นเพียงน้ำยาจำพวกที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ เป็นต้น ลักษณะของน้ำยาที่กลั่นออกมาแล้วจะมีสีใสเสมอ

แกลเลอรี่