ผลงานของเรา

ซ่อมเครื่องล้างอัลตราโซนิค

ลูกค้านำเครื่องเข้ามาให้ทางบริษัทตรวจเช็คและแจ้งรายการซ่อม และทางบริษัทได้ทำการเทสเครื่องล้างของทางบริษัทให้ลูกค้าดูเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ตัดสินใจ

ลูกค้านำเครื่องเข้ามาให้ทางบริษัทตรวจเช็คและแจ้...

ลูกค้าเข้ามาดูและเทสเครื่องล้างกึ่งออโต้ของทางบริษัท

ลูกค้าเข้ามาดูและเทสเครื่องล้างกึ่งออโต้ของทางบ...

น้ำเข้าบล็อค ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ เพิ่มเจ็นเนอเรเตอร์ 900 วัตต์

น้ำเข้าบล็อค ต้องเปลี่ยนชุดใหม่...

ก้นถังลาย เปลี่ยนก้นถังใหม่ เปลี่ยนหัวทรานดิวเซอร์ 4 หัว

ก้นถังลาย เปลี่ยนก้นถังใหม่...

บล็อคลาย เปลี่ยนบล็อคใหม่เพิ่มเจ็นเนอเรเตอร์ 600วัตต์

บล็อคลาย เปลี่ยนบล็อคใหม่เพิ่มเจ็นเนอเรเตอร์...

งานซ่อม11 : ก้นถังลายต้องเปลี่ยนก้นถัง ใช้หัวทรานดิวเซอร์เดิมของลูกค้าเอง

งานซ่อม11 : ก้นถังลายต้องเปลี่ยนก้นถัง...

งานซ่อม 10 : Boxลายเปลี่ยนBoxใหม่  เพิ่ม Generator

งานซ่อม 10 : Boxลายเปลี่ยนBoxใหม่ เพิ่ม Generator

งานซ่อม9 ลูกค้าให้เปลี่ยนฮีตเตอร์ยาง และเชื่อมรอบก้นถังใหม่

งานซ่อม9 ลูกค้าให้เปลี่ยนฮีตเตอร์ยาง...

งานซ่อม 8 เปลี่ยนลูกยางโอริง ขยายรูน๊อต

งานซ่อม 8 เปลี่ยนลูกยางโอริง ขยายรูน๊อต

งานซ่อม 7 เปลี่ยนฮีตเตอร์ยาง เปลี่ยนก้นถังล้าง

งานซ่อม 7 เปลี่ยนฮีตเตอร์ยาง เปลี่ยนก้นถังล้าง

ลูกค้านำเครื่องมาซ่อมเปลี่ยนหัวทรานดิวเซอร์ใหม่

ลูกค้านำเครื่องมาซ่อมเปลี่ยนหัวทรานดิวเซอร์ใหม่

งานซ่อมเปลี่ยนหัวทรานดิวเซอร์ (11/01/59)

งานซ่อมเปลี่ยนหัวทรานดิวเซอร์ (11/01/59)

งานซ่อมบล็อกลูกค้าคุณสายใจ (08/01/59)

งานซ่อมบล็อกลูกค้าคุณสายใจ (08/01/59)

ลูกค้านำเครื่องมาให้เช็คอาการ เนื่องจากเครื่องไม่แรง ทางบริษัทได้ทำการแจ้งอาการกับลูกค้า คือต้องเปลี่ยนหัวทรานดิวเซอร์

ลูกค้านำเครื่องมาให้เช็คอาการ...

 ซ่อมแผงวงจรเปลี่ยนแฟลตเครื่อง Generator รุ่นแอมมิเตอร์

ซ่อมแผงวงจรเปลี่ยนแฟลตเครื่อง Generator...

ลูกค้า ซ่อมหัวทรานดิวเซอร์และเปลี่ยนบล็อกใหม่เนื่องจากหน้าบ๊อกลาย

ลูกค้า...